Αγιογραφίες

Ο Χριστός

Παναγία η γλυκοφιλούσα

Ο Άρχων Γαβριήλ

Ο Άρχων Μιχαήλ